1481/2006-os számú határozat

A totalitárius kommunista rezsimek által elkövetett bűnök nemzetközi elítélésének szükségességéről.

1. A Parlamenti Közgyűlés visszautal 1096/1996 számú határozatára, amely az egykori kommunista önkényuralmi rendszerek örökségének felszámolása érdekében tett intézkedésekről szól.

2. A kommunista önkényuralmi rendszereket, amelyek a múlt században Közép- és Kelet-Európában voltak jelen, és továbbra is léteznek a világ több országában, kivétel nélkül az emberi jogok tömeges megsértése jellemezte. Ezek a jogsértések, amelyeknek formái az egyes kultúrák, országok és történelmi korszakok szerint változtak, egyebek közt gyilkosságokat, egyéni vagy kollektív kivégzéseket, koncentrációs táborokban bekövetkezett elhalálozásokat, éhhalált, az elhurcolás, a kínzás, a kényszermunka és egyéb, közösség ellen alkalmazott fizikai kényszer hatására bekövetkezett haláleseteket, etnikai és vallási okokból folytatott üldözést, a lelkiismereti, a gondolatati és kifejezési szabadság, illetve a sajtószabadság megsértését jelentették, a politikai pluralizmus hiánya mellett.

3. A bűntetteket az osztályharc elméletével és a proletárdiktatúra alapelvével igazolták. E két elv értelmezése szerint jogos az új társadalom építésére nézve ártalmasnak, következésképp a kommunista önkényuralmi rendszer ellenségének tekinthető személyi csoportok „eltávolítása”. Az áldozatok nagy része az egyes országok lakosai közül került ki. Így volt ez például az egykori Szovjetunió népeinek esetében, amelyek áldozatainak száma jóval magasabb volt, mint a más nemzetiségűeké.

4. A Közgyűlés elismeri, hogy a kommunista önkényuralmi rendszerek által elkövetett bűntettek ellenére egyes európai kommunista pártok tevékenyen részt vettek a demokrácia kiépítésében.

5. A közép- és kelet-európai kommunista önkényuralmi rendszerek bukását nem követte sem átfogó és mélyreható nemzetközi kutatás, sem pedig vita az önkényuralmi rendszerek által elkövetett bűntettekről. Ezen kívül a nemzetközi közösség nem ítélte el ezeket a bűntetteket, mint ahogy azt a nemzetiszocializmus (nácizmus) által elkövetett borzasztó bűntettek esetében megtette.

6. Mindezek következtében a közvélemény nagy része kevés ismerettel rendelkezik a kommunista önkényuralmi rendszerek által elkövetett bűntettekről. A kommunista pártok bizonyos országokban ma is törvényesek és a közélet szereplői, jóllehet sok esetben nem határolták el magukat a kommunista önkényuralmi rendszerek által elkövetett bűntettektől.

7. A Közgyűlés meggyőződéssel vallja, hogy a történelem megismerése egyik szükséges feltétele annak, hogy hasonló bűntettek a jövőben ne fordulhassanak elő. Ezen kívül az elkövetett bűntettek erkölcsi értékelése és elítélése fontos szerepet játszik az új generációk nevelésében. A nemzetközi közösség egyértelmű állásfoglalása a múlt tényeiről irányadó lehet számukra a jövőbeli cselekvésekhez.

8. A Közgyűlés úgy véli továbbá, hogy a kommunista önkényuralmi rendszerek által elkövetett bűntettek még élő áldozatai és családjaik megérdemlik az együttérzést, a megértést és szenvedéseik elismerését.

9. A világ egyes országaiban továbbra is létezik a kommunista önkényuralmi rendszer, ahol folyamatosan követnek el bűntetteket. Az állítólagos nemzeti érdekek nem gátolhatják meg az országokat abban, hogy kritikával illessék a jelenlegi kommunista önkényuralmi rezsimeket, amelyek kiérdemlik ezt a minősítést. A Közgyűlés határozottan elítéli az emberi jogok ide sorolható minden megsértését.

10. Az Európa Tanács egyes tagállamaiban eddig lefolytatott nemzeti szintű viták és elítélő nyilatkozatok nem mentik fel a nemzetközi közösséget az alól, hogy egyértelműen állást foglaljon a kommunista önkényuralmi rendszerek által elkövetett bűntettekről. Ez morális kötelessége is, melyet késlekedés nélkül meg kell tennie.

11. Az Európa Tanácsnak módjában áll nemzetközi szinten elindítani ezt a vitát. Valamennyi volt európai kommunista ország – Fehéroroszország kivételével – jelenleg tagja a szervezetnek, mely intézmény az emberi jogok védelmét és a jogállamiságot megőrzendő alapértéknek tekinti.

12. Mindezek alapján a Parlamenti Közgyűlés határozottan elítéli a kommunista önkényuralmi rendszerek által elkövetett, az emberi jogokat súlyosan sértő tetteket, és tisztelettel adózik az áldozatoknak.

13. Felkéri továbbá tagállamainak minden kommunista vagy kommunista-utód pártját, hogy vizsgálják felül, ha eddig még nem tették meg, a kommunizmus történetét, valamint saját történelmi múltjukat, és világosan határolódjanak el a kommunista önkényuralmi rendszerek bűntetteitől, azok egyértelmű elítélése formájában.

14. A Közgyűlés megítélése szerint a nemzetközi közösség világos állásfoglalása elősegíti a megbékélés folyamatát. Ez remélhetőleg a világ országainak történészeit is arra ösztönzi, hogy folytassák kutatásaikat az események lefolyásának objektív feltárása és igazolása érdekében.

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése