Alkotmányreform

Milyen legyen a harmadik évezred állama? Egy alkotmányos monarchia államfőjeként, két évtized államigazgatási tapasztalatával a birtokában erre a kérdésre igyekszik választ adni II. János-Ádám, Liechtenstein hercege Az állam a harmadik évezredben című könyvében, melyet alapítványunk 2011-ben fordított le magyar nyelvre azzal a céllal, hogy az alkotmányreform folyamatához tevékenyen hozzájáruljon.

Munkájában a herceg izgalmas kultúrtörténeti fejtegetések kíséretében ecseteli a demokrácia fejlődését, beszámol a 2003-as liechtensteini alkotmányreformról, és bemutatja a jövő államának alkotmánytervezetét. A közvetlen demokrácia és a településszintű önrendelkezési jog elkötelezett híveként hirdeti, hogy az államoknak békés szolgáltatóvállalattá kell átalakulnia: „Mind a mai napig egység mutatkozik a tekintetben, hogy az önrendelkezési jog az ENSZ-nek olyan alapelve, amely még megvalósításra vár. (…) Ahhoz, hogy ezt elérjük, nem kell a nagy államokat szétvernünk, elég meggyőzni őket afelől, hogy politikailag decentralizálódjanak, és bevigyék a demokráciát és az önrendelkezési jogot a legkisebb politikai egységbe, a településbe. (…) A demokráciának a település szintjéről fölfelé történő növekedése döntő mértékben hozzájárulhat a demokratikus jogállam tartós politikai stabilitásához. Ehhez persze odafent, az állam csúcsán is meg kell tegyenek mindent azért, hogy ez az alulról jövő építkezés szabadon kibontakozhasson. Demokrácia a legkisebb politikai egységben csak akkor képzelhető el, ha a választópolgárok, akik azért a kis egységért felelősek, a pénzügyek területén is egyértelmű döntési kompetenciákkal bírnak. Egy olyan erősen központosított országban, ahol a legkisebb politikai egységek csak parancsokat és alamizsnát kapnak, előbb-utóbb megfullad a demokratikus jogállamiság. (…) Csak az erősen kiépített közvetlen demokrácia és az állami monopólium megszüntetése fogja tudni a harmadik évezredben az államot olyan szolgáltatóvállalattá átalakítani, amely valóban az embert szolgálja. (…) Ha a népképviseleti demokrácia az analfabéták demokráciája volt, akkor a közvetlen demokrácia és a településszintű önrendelkezési jog az iskolázott nép demokráciája.”

A képviselőknek küldött levél

II. János-Ádám úgy erkölcsileg, mint anyagilag támogatta a kommunizmus 100 milliónyi áldozata előtt tisztelgő és e témakörben a világon elsőként, 2006-ban létrehozott csömöri emlékhely gondolatát, valamint az 500 példányban megjelenő könyv kiadási költségeit. A kötetet a szolidaritás reményében 2011 októberében a szocialista frakció tagjai kivételével minden parlamenti képviselőnek és alkotmánybírónak megküldtük egy átutalási csekk kíséretében. Bíztunk benne, hogy katasztrofális anyagi helyzetben lévő alapítványunk így 1-1,5 millió Ft támogatásra tehet szert. Fél év elteltével megállapíthatjuk, hogy küldeményünket hárman köszönték meg, a befolyt támogatás pedig összesen 28 000 forintra hágott.

A herceg munkája a Püski Könyvesházban (Budapest I., Krisztina krt. 26.) 3000 forintos áron megvásárolható.