Állásfoglalás

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja kapcsán.

A kommunizmus 100 milliónyi áldozatának a tiszteletére a világon elsőként emlékművet állító csömöri Gloria Victis Közhasznú Alapítványunk a szabad és sokszínű sajtó feltétlen híve. Értékrendbeli különbségeink ellenére baloldali érzelmű polgártársainknak is kívánjuk, hogy a napilapok olvasásakor megtalálják számításukat – ám ne száz- és százezrek lelki harmóniájának a rovására!

Döbbenetünknek és felháborodásunknak oka a Népszabadság című újság fejléce, amelynek láttán – márpedig nap mint nap szembesülnünk kell vele! – kísért a vérszomjas kommunista diktatúra és borzasztó emlékek lesznek úrrá rajtunk: halljuk a részben gyermekként meggyilkolt áldozatok csigolyáinak reccsenését, a megkínzottak sikolyát és lelki szemeink előtt megjelenik a barbár verőlegények állatias vicsora. A kádári akasztgatások szócsöve a sztálinista Szabad Nép utódaként, annak évfolyamszámozását folytatva ma Magyarország egyik legnagyobb példányszámú napilapja. Nesze neked demokratikus kibontakozás!

Vérlázítónak tartjuk, hogy az 1956-os forradalmunk vívmányait likvidáló és szabadságharcunkat idegen fegyverek segítségével vérbefojtó diktatórikus Magyar Szocialista Munkáspárt egykori napilapja még mindig változatlan néven megjelenhet. Ez bizony a diktatórikus Német Nemzetiszocialista Munkáspárt sajtóorgánumának az esetében képtelenség lett volna. E tény eklatáns példája a még mindig virulens kettős mércének, amely 20 év elteltével is útját állja a magyar társadalom lelki megújhodásának. Demokratikus kötelességünknek tartjuk, hogy ez ellen tiltakozzunk. A tervezett új alkotmánytól a probléma megoldását várjuk, ugyanakkor kétségbeesésünkben a jogsértésekre példásan érzékeny nyugat-európai gondolkodók szolidaritásával is feltétlenül számolunk, élükön a komoly befolyással bíró emberjogi aktivistákkal, Daniel Cohn-Bendit és Martin Schulz urakkal.

A Népszabadság újságcím puszta látványa mételyezi mindennapjainkat, csorbítja a szabad élethez való jogunkat és rombolja életminőségünket. 1956-os forradalmunk és szabadságharcunk 55. évfordulójának a küszöbén mentálhigiénés meggondolásokból követeljük az újságnév megváltoztatását, mint ahogy az a cseh Rudé právo és lengyel Trybuna Ludu kommunista testvérlapok esetében már rég megtörtént. Az átkeresztelt lap részben igen tehetséges újságíróinak szeretettel kívánjuk, hogy a félelmet keltő, rosszemlékű címtől megszabadulva gondolataik, baloldali honfitársaink örömére szabadon szárnyalhassanak.

Csömör, 2011. február 24.
Gloria Victis Alapítvány