Megemlékezésünk 2008. október 23-án

2009. február 22. – A nemzeti- és a nemzetközi szocializmus embertelenségeit egy és ugyanazon szigorral elítélő alapítványunk Gloria Victis Emlékhelyünk üzenetét nyomatékosítani kívánja. Ezért 2008. október 23-ra a Világfal hátoldalára három nyelven, kivonatosan bevésette az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1481/2006-os számú, A totalitárius kommunista rezsimek által elkövetett bűnök nemzetközi elítélésének szükségessége című határozatát a következő szöveggel:

„2. A kommunista önkényuralmi rendszereket kivétel nélkül az emberi jogok tömeges megsértése; egyéni és kollektív gyilkosságok és kivégzések, koncentrációs táborokban bekövetkezett elhalálozások, éhhalál, deportálások, kínzás, kényszermunka és egyéb, közösség ellen alkalmazott fizikai terror, etnikai és vallási okokból folytatott üldözés, a lelkiismereti, gondolati, szólás- és sajtószabadsághoz való jog csorbítása, valamint a politikai pluralizmus hiánya jellemezte.

5. A nemzetközi közösség mindeddig nem vonta felelősségre ezen bűntettek elkövetőit, mint ahogy azt a nácizmus által elkövetett borzalmak esetében megtette.

12. Ezért a Parlamenti Közgyűlés a leghatározottabban elítéli a kommunista önkényuralmi rendszerek által elkövetett, az emberi jogokat súlyosan sértő tetteket, és tisztelettel adózik az áldozatoknak.”

A bevésett szöveg avatóünnepségén beszédet mondott a straßburgi határozat két kezdeményezője: Göran Lindblad, svéd parlamenti képviselő, a mérsékelt konzervatív Moderát Párt politikusa, az ET Parlamenti Közgyűlésének alelnöke és Latchezar Toshev, a szófiai parlament tagja, a Bolgár Egyesült Demokratikus Erők küldötte.