A Gloria Victis Alapítvány Brüsszelben

2009. június 6. – Gloria Victis Alapítványunk európai néppárti meghívásra 2009. március 18-án Brüsszelben két fél-fél napos konferencián vett részt. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a Tőkés László szervezte Szembenézés a kommunista múlttal ill. a cseh kezdeményezésre Európa lelkiismerete és a totalitárius kommunizmus gaztettei 20 év távlatából címmel lebonyolított előadás-sorozaton képviselhettem kuratóriumunkat.

Tőkés a délelőtti programot lezáró sajtótájékoztatón érthetetlennek nevezte azt a fajta kettős magatartást, amely a kommunizmus és a nácizmus megítélésével kapcsolatban tapasztalható. A nagyváradi püspök-politikus így fogalmazott: „Mintha volnának másodrangú áldozatok. Ugyanaz a gyűlölet hevítette az osztályellenséget megsemmisíteni szándékozókat, mint a faji alapon gyűlölködőket. Nem volt finomabb a Gulág világában elpusztulni, mint a holokauszt áldozatává válni.”

Késő délután lehetőséget kaptam arra, hogy a zsúfolásig megtelt auditóriumban német nyelven felhívjam a nemzetközi publikum figyelmét csömöri ügyünkre: „Hölgyeim és Uraim! Megtisztelve érzem magam, hogy szót kaphatok ezen az izgalmas eszmecserén. Mátyás Sándor vagyok, a magyarországi Gloria Victis Alapítvány elnöke. Szervezetünk 2006 októberében, az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából, elsőként a világon hozott létre egy emlékhelyet a kommunizmus 100 milliónyi áldozatának a tiszteletére. 2008 őszén az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1481/2006 számú, A totalitárius kommunista rezsimek által elkövetett bűnök nemzetközi elítélésének szükségessége című határozatát kivonatosan, három nyelven emlékhelyünkön kőbe vésettük. A bevésett szöveg ünnepélyes átadásán a főszónok a határozat egyik szellemi atyja, Lacsezár Tosev úr, a Bolgár Egyesült Demokratikus Erők tagja volt, akit örömmel fedeztem fel az imént a hallgatóság soraiban. „Historia est magistra vitae” – hallhattuk az egyik referátumban a római filozófus bölcseletét. Kontinensünk történelme azonban csak úgy válhat virágzó Európát építő igyekezetünk tanítómesterévé, ha azt őszintén és tisztességesen analizáljuk. Holmi kettős mércének itt helye nincs! Hölgyeim és Uraim! Van szerencsém bejelenteni, hogy alapítványunk a mellettem ülő Szöőr Anna kolleganő vezette Október 23. Bizottság Alapítvánnyal karöltve, a Prágai Nyilatkozat 9. pontjának szellemében, ez év augusztus 23-án, a hírhedt Molotov–Ribbentrop paktum 70. évfordulóján, emlékeztető szándékkal egy táblát fog elhelyezni a Budapest melletti Csömör Gloria Victis Emlékhelyén. Európa lelki megújhodását szolgálná, ha ez a megemlékezés nemzetközi jelleget ölthetne. Augusztus 23-án szeretettel látjuk kedves Mindnyájukat! Felvilágosító munkánkban a Tőkés püspök úr által a délután folyamán említett kanti kategorikus imperatívuszt tekintjük iránypontnak: Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája, egyúttal mindenkor egyetemes törvényhozás elvéül is szolgálhasson! Köszönöm szíves figyelmüket.”

Mátyás Sándor