Állásfoglalás a Népszabadság című újság elenyészése kapcsán

2016. november 1. – A Népszabadság című napilap a 60 évvel ezelőtti forradalmunk vívmányait eltipró és szabadságharcunkat idegen fegyverek segítségével vérbe fojtó, a hatalmat évtizedeken keresztül bitorló Magyar Szocialista Munkáspárt szócsöve volt. Míg a cseh Rudé právo és lengyel Trybuna Ludu kommunista testvérlapok esetében a névváltoztatás már a korai 1990-es években megtörtént, addig a kádári akasztgatások pártlapja, a sztálinista Szabad Nép utódaként, annak évfolyamszámozását folytatva még a minap is változatlan néven megjelenhetett. Ez bizony a háború után a Német Nemzetiszocialista Munkáspárt sajtóorgánumának, a Völkischer Beobachter nevű újságnak az esetében elképzelhetetlen lett volna! E tény eklatáns példája a még mindig virulens kettős mércének, amely huszonhat év elteltével is gáncsot vet a magyar társadalom lelki megújhodásának.

A Népszabadság 1956 novembere óta ugyanazon tipográfiai „élménnyel” szolgáló fejléce láttán még a minap is kísértett a vérszomjas diktatúra, a kommunizmust megszenvedett polgártársaink tömegeinek a mindennapjait mételyezte a rosszemlékű újságcím. Ezért mentálhigiénés meggondolásból a kommunizmus 100 milliónyi áldozatának a tiszteletére a világon elsőként emlékművet állító csömöri Gloria Victis Közhasznú Alapítványunk elégtétellel veszi tudomásul a lap kimúlását.

Ugyanakkor a sokszínű sajtó híveiként szeretettel kívánjuk az egykori napilap részben igen tehetséges újságíróinak (még ha tiltakozásukat a Pest Megyei Hírlap, Új Idők, Magyarország, Kis Újság stb. konzervatív lapok megszűnésekor igyekezetünk ellenére sem sikerül felidézni), hogy a félelmet keltő – és 1990-ig álnokul hazug! – címtől végre megszabadulva gondolataik a jövőben szabadon szárnyalhassanak baloldali honfitársaink örömére.

Csömör, 2016. október 21-én