Trianonra válasz az önrendelkezés

2019. október 25. – A Gloria Victis Közhasznú Alapítvány Trianonra válasz az önrendelkezés címmel magyar és osztrák jogászok és politikusok részvételével konferenciát szervez 2019. november 9-én, szombaton a csömöri Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyen minden érdeklődőt szeretettel lát.

A konferencia programja:

9.00
Köszöntés
9.10–9.45
ifj. Dr. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a CÖF szóvívője, Budapest: A nemzeti kisebbségek jogai az Unióban
9.50–10.25
Prof. Dr. Peter Hilpold, a nemzetközi és az Európajog professzora az innsbrucki egyetemen: A dél-tiroli autonómia
10.25–10.55
Kávészünet
10.55–11.30
Pius Leitner, a ‚Die Freiheitlichen‘ nevű dél-tiroli párt tiszteletbeli elnöke, volt tartományi parlamenti képviselő: Dél-Tirol az autonómia és az önrendelkezés feszültségi mezsgyéjén
11.35–12.10
Rácz Szabó László, Zenta képviselő-testületének tagja, a Magyar Polgári Szövetség szerbiai elnöke: Van-e esély a magyar autonómiára a Délvidéken?
12.10–13.00
Szendvicsebéd
13.00–13.35
Borsos Géza, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke, Gyergyócsomafalva: Székely Trianon és kiút
13.40–14.15
Dr. Eva Maria Barki, ügyvéd, Bécs: Trianon – a befejezetlen béke
14.15
Összegzés

A Trianonra válasz az önrendelkezés című csömöri konferencia szervezőinek állásfoglalása

  1. Elismeréssel és szeretettel tekintünk a Kárpát-medence népeire, művészetüket nagyra tartjuk, elért eredményeiket őszinte örömmel nyugtázzuk.
  2. Ugyanakkor nagy fájdalommal tölt el minket az a tény, hogy a trianoni békediktátum a valós etnikai határokat bűnös módon figyelmen kívül hagyta, magyarok millióit szakította ki nemzetünk történelmi és kulturális egységéből, és tette őket szülőhazájukban az újsütetű államok másodrangú népeivé.
  3. Döbbenettel látjuk, hogy az erőszakos úton elcsatolt területeken a magyarság arányszáma rohamosan csökken, anyanyelvünk és gazdag kultúránk a végvárakon az enyészetnek van kitéve.
  4. Szlovákiában a magyarság és németség kollektív bűnösségének elvére épülő diszkriminatív Benes-dekrétumok, amelyek a pozsonyi parlament 2007. szeptember 20-i határozata szerint ma is a szlovák jogrendszer részét képezik, külön teherként nehezednek a felvidéki magyarok vállára. Követeljük az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával és az Európai Unió Alapjogi Chartájával összeegyeztethetetlen dekrétumok mihamarabbi eltörlését!
  5. Erdély viszonylatában kijelentjük, hogy az ősi szülőföldjén élő, önmagát népnek és a magyar nemzet részének tekintő mai székely társadalom a fogalom jelenkori értelmében is nép, és mint ilyen rendelkezik és élhet a népeknek kijáró önrendelkezési joggal.
  6. A törvény kimondja: „Minden népnek joga van az önrendelkezésre.”* Mi ezzel a joggal élni szándékozunk a Felvidéken, Kárpátalján, a Partiumban, a Bánságban, a Bácskában és Erdély nem székely magyar népe esetében is.
  7. A magyar nép szomszédos országokbeli önrendelkezéséért folytatott küzdelmünkben példaértékűnek tartjuk a dél-tiroli patrióták állhatatos szabadságvágyát és az amerikai Woodrow Wilsonnak a Kongresszushoz intézett 1918. február 12-i washingtoni beszédét**, fentiekben vázolt igyekezetünkben pedig számolunk a nagyvilág lojalitásával a szabadságra, jogrendre és emberi méltóságra hangsúlyt fektető ENSZ szellemében.

* Az 1966. évi Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának, valamint az 1966. évi Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának azonos tartalmú 1. cikk (1) bekezdése

** „A népeken csak saját hozzájárulásuk alapján lehet uralkodni és őket kormányozni. Az önrendelkezési jog nem puszta frázis, hanem parancsoló alapelve a cselekvésnek …”

Csömör, 2019 októberében