Élőlánc a magyar nép önrendelkezéséért Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Partiumban és Délvidéken

2020. szeptember 12. – Új időpont: amint az egészségügyi helyzet megengedi

Suum cuique tribuere. Mindenkinek megadni, ami őt illeti!

A 2019. november 19-i, mások mellett dél-tiroli előadók részvételével lebonyolított Trianonra válasz az önrendelkezés című konferenciánk legfőbb tanulsága: egy anyaországától elcsatolt területen élő nép is boldogulhat és virulhat, feltéve, hogy sorsa fölött maga rendelkezik. A szülőhelyén kisebbségi sorba kényszerült, őshonos magyarság esetében sajnos ez nem így van.

A XXI. század Európájában e jogfosztott állapot tarthatatlan! Ezért a szlovák, ukrán, román és szerb nép iránti nagyrabecsülésünk és őszinte tiszteletünk ellenére a leghatározottabban követeljük az elszakított magyar nemzettestek belső önrendelkezési jogának, valamint a gyergyóditrói Székely Nemzetgyűlés határozatának értelmében a magyar nemzet részét képező székely nép lakta Székelyföld államon belüli önkormányzásának a mihamarabbi biztosítását! Követelésünket, amint az egészségügyi helyzet megengedi, élőlánc formájában kívánjuk kinyilvánítani.

A Bácskát a Csallóközzel a Tiszántúl, Partium, Kárpátalja, Bodrogköz, Ipoly völgye érintésével összekötő élőlánc gondolata civil fogantatású; kormánytól, pártoktól független kezdeményezés. Megvalósításához feltétlenül számolunk egyházaink erkölcsi támogatásával, a hívek seregével, a nemzettudat-hordozó szövetségek, közösségek, társaságok kapcsolatrendszereivel, a hagyományőrző egyesületek, kórusok, dalárdák, néptánccsoportok, cserkészcsapatok, sportegyesületek, civil szervezetek és iskolák aktív közreműködésével, cégek és tehetősebb egyének anyagi lojalitásával.

Hisszük, hogy amennyiben a kishitűség posványából kitörve sikerülne tervünket valóra váltani,

  1. a százezrek kézfogásából fakadó katartikus élmény nemzetünknek a jövőben hosszú időn keresztül szolgálhatna lelki munícióul – mint ahogy a három balti népet is a 30 évvel ezelőtti „balti lánc” tisztító ereje élteti mind a mai napig,
  2. az öt ország magyar, illetve többségében magyarlakta településeit összekötő, legalább 850 000 patrióta alkotta közel 950 km-es (+ 50 km Csíkszereda–Székelyudvarhely) élőlánc képes lenne rádöbbenteni az információk hiányában teljesen tudatlan nagyvilágot a szülőföldjén kisebbségbe kényszerített magyarság jogfosztott helyzetére,
  3. mindez ösztönzőleg hatna az Európa Tanács kisebbségi jogi standardjának fokozatos beemelésére az Európai Unió jogrendjébe.

Tervezett útvonal (módosítás nem kizárt):

Székelyföld – Csík, Udvarhely vm.: Csíkszereda – Székelyudvarhely ~ 50 km

Bács–Bodrog vm.: Zenta – Adorján – Magyarkanizsa – Martonos – Horgos (Csongrád) ~ 50 km

Csongrád, Békés, Bihar vm.: Röszke – Szentmihály (5-ös út) – Szeged – Hódmezővásárhely – Orosháza – Békéscsaba – Vésztő – Komádi – Magyarhomorog – Körösszegapáti – Berekböszörmény – Biharkeresztes – Ártánd ~ 210 km

Partium – Bihar vm.: Bors – Hegyközszáldobágy – Hegyközújlak – Hegyközcsatár – Hegyközkovácsi – Jákóhodos – Szalárd – Hegyközszentimre – Szentjobb – Hegyközszentmiklós – Érköbölkút – Székelyhíd – Kiskereki – Éradony – Érmihályfalva – Érsemjén ~ 80 km

Szabolcs, Szatmár, Bereg vm.: Nyírábrány – Fülöp – Penészlek – Nyírbéltek – Encsencs – Nyírpilis – Nyírbátor – Mátészalka – Vásárosnamény –Tákos – Csaroda – Barabás ~ 105 km

Kárpátalja – Bereg vm.: Mezőkaszony – Beregsom – Kisharangláb ~ 20 km

Bereg, Szabolcs, Zemplén vm.: Lónya – Tiszamogyorós – Mándok – Tuzsér – Zemplénagárd ~ 25 km

Felvidék – Zemplén vm.: Nagytárkány – Bély – Királyhelmec – Bodrogszentes – Vécs – Szomotor – Bodrogszerdahely – Nagykövesd ~ 45 km

Zemplén, Abaúj, Borsod, Gömör vm.: Pácin – Karcsa – Karos – Vajdácska – Sárospatak – Tolcsva – Erdőbénye – Sima – Gibárt – Encs – Edelény – Múcsony – Sajókaza – Dubicsány – Putnok – Bánréve ~ 85 km

Felvidék – Gömör vm.: Abafalva – Csíz – Rimaszécs – Nemesmartonfala – Rimapálfala – Feled – Várgede – Balogfala – Ajnácskő ­– Almágy – Egyházasbást – Tajti ~ 60 km

Nógrád vm.: Cered – Salgótarján – Karancsság – Szécsény – Őrhalom – Balassagyarmat ~ 70 km

Felvidék – Hont, Bars, Komárom vm.: Kóvár – Ipolykeszi – Ipolybalog – Ipolyhídvég – Ipolyság – Ipolyvisk – Szete – Ipolyszakállas – Ipolybél – Ipolypásztó – Zalaba – Kisgyarmat – Garampáld – Kéménd – Libád – Sárkányfalva – Köbölkút – Búcs – Dunamocs – Dunaradvány – Izsa – Komárom – Csallóközaranyos – Tany – Gellér – Bogya – Nagymegyer – Alistál – Albár – Hegyéte – Dunaszerdahely ~ 190 km