Trianoni megemlékezés

2021. június 9. – Június 4-én 16 óra 32 perckor – a nemzetünknek oly sok fájdalmat okozó trianoni békediktátum 101 évvel ezelőtti aláírásának időpontjában – megkondult a református templom harangja, hogy tekintélyes létszámú emlékező részvételével kezdetét vegye a Csömör-Nagytarcsai Református Misszió Egyházközség és a Gloria Victis Közhasznú Alapítvány által szervezett rendezvény.

Esztergály Elődnek, a vendéglátó gyülekezet lelkészének köszöntése után Kendeh K. Péter ev. lelkipásztor igeolvasása következett, amelyhez szervesen kapcsolódott Eszes Zoltán baptista lelkész imája. A Kárpátaljáról érkezett Mező Miklós református tiszteletes szívbemarkolóan vázolta a kisebbségi sorban élő emberek mindennapi kihívásait. A hazaszeretet iskolapéldájául szolgáló bizonyságtétele sokakat megindított. Marinovich Endre, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgató-helyettese, a Gloria Victis Alapítvány kurátora csakúgy, mint Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára és választókerületünk parlamenti képviselője úgy osztotta meg a közönséggel a Trianon ütötte sebekkel kapcsolatos gondolatait, hogy közben pozitív jövőképet felmutatva domborította ki a határokon átívelő nemzeti összetartozásnak az elmúlt évtizedben tapasztalható örvendetes erősödését.

A beszédeket követő percekben népi kultúrkincseinkben gyönyörködhettünk; Bakó Dorina csodálatos népdalait, valamint Gombás Vince és Hanák Zsolt lendületes kalotaszegi legényes táncát a Bujka Zenekar kísérte. Miközben a tavaly felállított fekete gránit emlékműnél az emlékezők elhelyezték koszorúikat, Nagy Réka presbiter hegedűszólóját hallhatta a publikum.

A lelkészek áldásosztásai és a Szózat eléneklése előtt a megemlékezés moderátora (e sorok írója) a mintaértékű dél-tiroli autonómiát szem előtt tartva mintegy zárszóként utalt az emlékmű talapzatába hat nyelven bevésett szöveg létfontosságára: „Önrendelkezést a magyar népnek az egész Kárpát-medencében!”

Mátyás Sándor, a Gloria Victis Alapítvány elnöke